Každý měsíc rozhovor se členem kapely.

Sledujte web. Malé rozhovory budeme uveřejňovat nepravidelně.